onze methodieken

Leren Presenteren door Acteren? Acteren is het spelen van een rol. Om die rol overtuigend neer te zetten zijn er tal van technieken bedacht die een acteur traint, eigen maakt en vervolgens inzet om de rol uiteindelijk waarachtig te kunnen spelen. Bij de Presentatie Academie worden verschillende acteer technieken geoefend om de rol van presentator beter onder de knie te ... Read More